Spotkania z przyjaciółmi

Spotkania z przyjaciółmi A może najlepszym sposobem na jesienną chandrę będzie spotkanie z przyjaciółmi. Przytłoczeni codziennymi obowiązkami, tak naprawdę nie mamy dla nich zbyt dużo czasu, a każdy wie, ze dobry przyjaciel, to dobre lekarstwo na wszystkie nasze bolączki. Bez zastanowienia powinniśmy wyciągnąć notes z telefonami, sięgnąć po telefon i zaproponować spotkanie z pogodną osobą, która zawsze zmienia nasze nastawienie do świata. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zadzwonić do dawnego przyjaciela, z którym kontakt dawno został urwany, dla niego również będzie to miła niespodzianka. Można wtedy wybrać się wspólnie np.: na grzane piwo, albo zwyczajnie na kawkę. Mało tego, że poprawimy sobie humor, to jeszcze odświeżymy stare znajomości, które zaniedbywaliśmy do tej pory. Dobrym sposobem na chandrę jest również zorganizowanie spotkania klasowego, z koleżankami i kolegami ze szkolnych lat, albo spotkania z rodziną w większym gronie w myśl zasady, że w grupie raźniej. W żadnym wypadku nie możemy zamykać się razem z naszymi problemami sami w domu. Człowiek żyje w grupie i samotność nie jest dobra dla nikogo z nas. Dlatego właśnie tak ważne jest pielęgnowanie przyjaźni, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i bliskimi.

Korzenie chasydyzmu

Korzenie chasydyzmu Kabała to w tradycji żydowskiej tajemna interpretacja Biblii. Koncentruje się na badaniu bytów pośrednich pomiędzy Bogiem a światem (zwane beria, atsiut, chasja, jecira). Podstawowym założeniem tej filozofii jest obecność w każdym przedmiocie „boskich iskier” i obowiązek ich uwalniania dzięki pobożnemu korzystaniu z tych przedmiotów (przykładowo gdy je się w celu zdobycia sił do dalszej służby bożej, uwalnia boskie iskry zawarte w jedzeniu. To nie nastąpi jednak, gdy człowiek je tylko dlatego że jest głodny). Baal Szem Tow był zwolennikiem „kabały luriańskiej”, wg której Bóg wytworzył pustkę (Tehiru), którą częściowo zapełnił stworzeniem. Reszta pustki wypełniona jest przez mistyczne kręgi światła (Sefiry), coraz bardziej wysublimowane w miarę zbliżania się do obszaru zajmowanego przez Nieskończoność Boga. Stwarzanie miało miejsce, gdy Boskie Światło wlewało się do Tehiru, jednak w procesie tym rozbiciu uległy niektóre Sefiry, co spowodowało przemieszanie się dobra – „boskich iskier” i zła w każdej istocie stworzenia (można to porównać do yin i yang).

Użycia terminu superweniencja

Użycia terminu superweniencja Termin supervenire użył G.W. Leibniz w tekście na temat relacji – relacje superweniują na wewnętrznych własnościach swoich członów. Pojęciem superwniencji posługiwali się na początku zeszłego stulecia brytyjscy moraliści, gdy twierdzili, że własności moralne, szczególnie słuszność lub niesłuszność działania, superweniują na własnościach pozamoralnych. Terminem superweniencja posługiwali się też brytyjscy teoretycy emergencji (G.H. Lewes, S. Alexander, C. Lloyd-Morgan, C.D. Broad). Lloyd-Morgan terminu superwenientny używał jako stylistycznego wariantu terminu emergentny. Brytyjscy emergentyści jako pierwsi nadali terminowi superwneniencji pojęcie relacji. Twierdzili, że jakości superwenientne lub emergentne pojawiają się wtedy, gdy na bardziej podstawowym poziomie zachodzą odpowiednie warunki i jakości te nie są redukowalne lub redukcyjnie wyjaśnialne w terminach ich warunków bazowych. Uznaje się, że termin superweniencja do współczesnych dyskusji filozoficznych wprowadził R.M. Hare, używając go w The Language of Morals (1952).

Metafizyka

Metafizyka Metafizyka to też ta dziedzina, która zajmuje sie ludzkimi pytaniami o sens a raczej o byt. Stosunek materii do ducha, wpływ zjawisk fizycznych na psychiczne. Potocznie ”metafizykiem” nazywamy człowieka o marzycielskim usposobieniu, poetyckich skłonnościach, skłonnego do spekulacji myślowych nie mających wiele wspólnego z rzeczywistością. A pisze o tym ponieważ chciałabym aby każdy z nas odnalazł w sobie coś z metafizyka. Pomarzył, pomarzył czasami, napisał jakiś wiersz czy porozmawiał o rzeczach odbiegających od codzienności. Niech każdy z nas wykrzesze z siebie odrobinę metafizyki a zobaczymy jak może to zmienić poglądy, myśli i przekonania. Byt to kwestia którą też często określić, a mianowicie wynika wiele pytań z tego tematu. Czy jest trwały, czy dzieli sie na materie i duszę, czy jest jeden, czy dzieli się na mniejsze, czy jest coś mniejszego od atomu, czy byty dzielą się na trwałe i nietrwałe? te właśnie pytania to pytania nękające metafizyków.. ii… zwykłych ludzi również.

  • Kategorie

  • Portal

    Etyka to patrzenie (relatywistyczne) na pojęcie dobra lub zła polega na przyjęciu, że coś nie jest całościowo dobre lub złe. Może być dobre dla kogoś lub dobre dla czegoś. Już nawet nie chodzi tu o niezgodność sądów w kwestiach moralnych przez różnych ludzi. Ta teoria powszechnie dotyczy, bezpośrednio dobra i zła. Jednak jakbyśmy nie postrzegali etyki będzie ona dla nas zagadką. Każdy z nas bawił się kiedyś w boga osądzając co jest dobre a co złe. Jest to kluczem do stanowienia moralności. pasmanteria

  • Archiwum

  • Molarność jak wszystkie zjawiska społeczne się zmienia. Według jednak teorii relatywistycznej, nic nie może być złe albo dobre samo w sobie, ale musi być oceniana pod kontem swojego funkcjonowania. W ten sposób powstrzymuje to od ocen nadających wartości obcych praktyk z własnego punktu widzenia. Odrzuca więc ocenie obcej kultury, przez własne wartości. Dlatego można mówić o obiektywizmie w patrzeniu na swoją i obcą kulturę i kwestionowanie w niej etyki.