Korzenie chasydyzmu

Korzenie chasydyzmu Kabała to w tradycji żydowskiej tajemna interpretacja Biblii. Koncentruje się na badaniu bytów pośrednich pomiędzy Bogiem a światem (zwane beria, atsiut, chasja, jecira). Podstawowym założeniem tej filozofii jest obecność w każdym przedmiocie „boskich iskier” i obowiązek ich uwalniania dzięki pobożnemu korzystaniu z tych przedmiotów (przykładowo gdy je się w celu zdobycia sił do dalszej służby bożej, uwalnia boskie iskry zawarte w jedzeniu. To nie nastąpi jednak, gdy człowiek je tylko dlatego że jest głodny). Baal Szem Tow był zwolennikiem „kabały luriańskiej”, wg której Bóg wytworzył pustkę (Tehiru), którą częściowo zapełnił stworzeniem. Reszta pustki wypełniona jest przez mistyczne kręgi światła (Sefiry), coraz bardziej wysublimowane w miarę zbliżania się do obszaru zajmowanego przez Nieskończoność Boga. Stwarzanie miało miejsce, gdy Boskie Światło wlewało się do Tehiru, jednak w procesie tym rozbiciu uległy niektóre Sefiry, co spowodowało przemieszanie się dobra – „boskich iskier” i zła w każdej istocie stworzenia (można to porównać do yin i yang).

  • Kategorie

  • Portal

    Etyka to patrzenie (relatywistyczne) na pojęcie dobra lub zła polega na przyjęciu, że coś nie jest całościowo dobre lub złe. Może być dobre dla kogoś lub dobre dla czegoś. Już nawet nie chodzi tu o niezgodność sądów w kwestiach moralnych przez różnych ludzi. Ta teoria powszechnie dotyczy, bezpośrednio dobra i zła. Jednak jakbyśmy nie postrzegali etyki będzie ona dla nas zagadką. Każdy z nas bawił się kiedyś w boga osądzając co jest dobre a co złe. Jest to kluczem do stanowienia moralności. bluzki pluse size 20 in love

  • Archiwum

  • Molarność jak wszystkie zjawiska społeczne się zmienia. Według jednak teorii relatywistycznej, nic nie może być złe albo dobre samo w sobie, ale musi być oceniana pod kontem swojego funkcjonowania. W ten sposób powstrzymuje to od ocen nadających wartości obcych praktyk z własnego punktu widzenia. Odrzuca więc ocenie obcej kultury, przez własne wartości. Dlatego można mówić o obiektywizmie w patrzeniu na swoją i obcą kulturę i kwestionowanie w niej etyki.